torsdag 2 augusti 2018

Ignaberga gamla kyrka

...i romansk stil från 1100-talet
Ignaberga gamla kyrka kan vara värd ett besök...

...och utsikten från kyrkobacken är fantastiskt fin...

Den är väl synlig från den slingrande vägen nedanför...

Från början har den bestått av långhus, kor och absid...

Vapenhuset förmodar man är från 1400-talet...

Vi går in och tar oss en titt - när den nya kyrkan i Ignaberga invigdes 1887 fick den gamla förfalla under fyrtio år, men restaurerades och återinvigdes 1928...

Kyrkan är rik på medeltida skulpturer, ett triumfkrucifix finns förvarat på Historiska muséet i Lund. Här ser vi två skulpturer från 1200-talet. Till vänster Madonnan med barnet och till höger Jesus, eller Sankt Olof, som trampar på en liggande krigare i dockformat...

På norra långhusväggen finns tre skulpturer från 1400-talet i en annan stil, 1200-talets asketiska stil har ersatts med yppighet och frodighet...

Altartavlan föreställer nattvardens instiftelse och är från 1924...

Det finns också en dopfunt, som jag missade, men den finns med på den här bilden och kan ses bak i kyrkan. Dopfunten är från 1100-talet och är huggen i sandsten...

Kyrkans västra sida...

...och norra sida...

Avslutningsvis ytterligare några bilder...

...från kyrkbacken...

...med dess rofyllda vyer med vacker natur och historisk atmosfär...

Bilderna från ett besök vid Ignaberga gamla kyrka måndag 30 juli 2018

Se även Skånska Resor: På cykel till Tykarpsgrottan


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar