onsdag 1 augusti 2018

Eljaröds medeltida kyrka

...ett unikt byggnadsverk
Det kan man dock inte se efter alla om- och tillbyggnader, men under den vita putsen döljer sig en av få bevarade medeltida tegelkyrkor i Skåne...

När man stiger av bussen vid väg 19 och blickar in mot byn Eljaröd avtecknar sig kyrkan med sin profil mot himlen - den är verkligen kyrkan mitt i byn...

...uppförd på en liten kulle vid den slingrande Eljarödsbäcken och gamla landsvägen som går genom byn...

Invid kyrkan finner man äldre gatehus…

...och gamla skolan från 1847, som idag är bygdegård...

Kyrkan byggdes på 1200-talet (ev fanns en träkyrka tidigare) med en grund av gråsten och väggar av tegel - från början fanns endast ett långhus och kor...

Eljaröds kyrka var viloställe för pilgrimer på väg till den stora vallfartskyrkan Sankt Olof - tegelkyrkan i Eljaröd helgades åt Sankt Gertrud, som bland annat var pilgrimernas skyddshelgon...

Låt oss göra ett besök på insidan - valvmålningar utfördes på 1400-talet, men överkalkades på 1700-talet...

Dopfunten i granit är från 1200-talet och tillskrivs den så kallade Färlövsmästaren…

Den rikt dekorerade altaruppsatsen är från slutet av 1500-talet eller början av 1600-talet...

...och predikstolen är från ungefär samma tid...

Madonnan med spiran är en träskulptur från 1200-talet, som kyrkan fick tillbaka från Lunds historiska muséum under 1960-talet...

År 1724 gifte sig Jochum Beck (grundare av Andrarums alunbruk) och Anna Maria Hansdotter Esbjörn sig i Eljaröds kyrka - här den bevarade dörrspegeln till bänkdörren för hans hustru...

...och här för Jochum Beck själv...

Gravstenar i golvet vid kyrkans ingång (under golvet i själva långhuset finns också gravkammare)…

En vacker och intressant kyrka i en gammal by på Österlen...

Källor: Wikipedia, Svenska kyrkan, Kyrkoguiden

Bilderna från ett besök i Eljaröd söndag 29 juli 2018

Se även Skånska Resor:
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar