fredag 2 mars 2018

Komsta Stengravar

...månghundraårig kalkstensindustri
Här har brutits kalksten sen 1100-talet och fram till våra dagar...

Kalkstensbrottet ligger ca två kilometer norr om Gärsnäs. Man färdas från Gärsnäs/Stiby norrut genom Komstad by, passerar skylten som pekar mot Hivlegården, fortsätter rakt fram, just innan det vita huset svänger man in till vänster på en liten grusväg. Kalkbrottet ligger nästan direkt till höger om vägen...

Kalkstenen i Komstad härrör från en period för 500 miljoner år sen, då kalken avsattes av skaldjur på botten av ett exotiskt hav...

Till utseendet är kalkstenen grå eller gråsvart och den skivar sig gärna till stora flak. Den är rik på fossil av trilobiter och ortoceratiter. Stenen kallades för Komstaflis...

Redan på stenåldern används kalkstenen för att göra hällkistor - en sådan finns i närheten i Gårdlösa i Smedstorp...

Det fanns kalkstensbrott i Komstad redan på 1100-talet. Gamla kyrkan i Ringsted på Själland, som byggdes 1170, innehåller komstaflis...

Komstaflis har använts även i Lunds domkyrka och i modern tid i Malmö stadsteater och i Malmö muséum...

Under 1800-talet utvecklades tillverkningen i Komstad och innehöll inte bara stenbrytning utan även stenhuggeri och produktion av färdigvaror för jordbruk och hushåll, till exempel vaskar, vattenhoar och handkvarnar...

Komstadkalksten användes flitigt som byggnadssten under 1800-talet och många bönder och herremän beställde stenen till sina stenbord.

Kalkstenen användes också till gravstenar...

...och till plattläggningar på slott, herrgårdar och bondgårdar

Brottet i Komstad var en större täkt med avsättning på en vidare marknad...

...men hela området här omkring är rikt på kalksten och det finns flera brott i trakten, som tillgodosåg mera lokala behov, bland annat i Gysås, Listarum, Flagabro och Killeröd.

En boende invid stengravarna, som jag pratade med, berättade att viss verksamhet pågick här ända fram tills för ca tjugo år sen...

Bilderna från ett besök i Komstad den 7 februari 2018. De flesta faktauppgifter är hämtade från boken "Komstad-Stiby Gärsnäs" (2000).

Se även Skånska Resor: Gärnäs Stiby Komstad.


Bloggar om historia, gärsnäs,


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar