måndag 5 mars 2018

Fulltofta kyrka

...och legenden om Sankta Magnhild
Den vackra kyrkan i Fulltofta är från 1100-talet och ursprungligen uppförd i romansk stil med rundad absid, kor och långhus. Den byggdes av gråsten, hörnstenarna av sandsten.

Kyrkans uppkomst var knuten till Fulltofta gård som då var biskopssäte. Godset tillhörde under medeltiden ärkebiskoparna i Lund.

Vapenhuset på den södra sidan är från senmedeltiden

Tornet fanns inte från början, det tillkom i början av 1800-talet...

...vilket även en skylt ovanför kyrkporten upplyser om. Det var Arvid Trolle som lät uppföra tornet - släkten Trolle ägde under lång tid Fulltofta gods och slott...

...och ätten Trolle har även en egen avskild avdelning på kyrkogården.

Fulltofta kyrka är sammanknippad med Sankta Magnhild, ett av Skånes tre kvinnliga helgon och det enda som lär kunna knytas till en konstaterad historisk person.

Sankta Magnhilds källa finns ca en kilometer öster om kyrkan...

...och där kan man också läsa på en informationstavla om Sankta Magnhild.

Bilderna från en utflykt till Fulltofta fredag 23 februari 2018. Se även Skånska Resor om Fulltofta Naturcentrum och Vandring till Ringsjöns strand via Fulltofta by.


Bloggar om historia, kultur,


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar