torsdag 1 mars 2018

Bybjär i Gärsnäs

...Carl von Linné was here
Bybjär är en liten kulle en bit söder om Gärsnäs stationssamhälle och strax sydväst om Gärsnäs slott i riktning mot Östra Herrestads kyrka...

Carl von Linné kom hit på sin skånska resa i juni 1749 och övernattade två nätter i slottet som då innehades av baronessan Christina Beata Adlersten

Han gick ut i grannskapet och fick syn på den lilla åsen Bybjär (idag ser man den lätt från vägen mellan Gärsnäs och Östra Herrestad)

Carl von Linné intresserar sig en del för kullens geologi, men han framhäver också den fina utsikt man har därifrån...

Han skriver i boken om sin skånska resa: "Bybjär var en ansenlig och avlång kulle, som låg sudväst om Gärsnäs bort mot Herrestads kyrka, på vilken man hade en oförliknelig prospekt av det präktigaste åkerfält..."

Och han fortsätter: "...där man 13 kyrkor räkna kunde utom själva Borneholm". Nu vet jag inte om Linné hade ovanligt god syn, om han använde en kikare eller om det var extra goda siktförhållanden den sommardag han var här...

...men den soliga vinterdag när jag beträder kullen vilar ett lätt dis i fjärran...

Tre kyrkor kan jag skåda, den närmaste kan jag zooma in...

...den gamla fina kyrkan i Östra Herrestad

En sak slog mig dock, förmodligen var det väldigt få träd i landskapet på Linnés tid. Han skriver själv om trakten kring Gärsnäs: "Här sågos inga trän förutan några få vid byarna". Det kan kanske förklara att kyrktornen syntes bättre på den tiden?

Men härlig utsikt är det från Bybjär - "oförliknelig prospekt" som Linné skriver...

Bilderna från ett besök i Gärsnäs 7 febr 2018

Se även Skånska Resor: Gärsnäs Stiby Komstad


Bloggar om historia, natur,


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar