fredag 5 maj 2017

Grönet vid Brantevik

...skönt strövområde vid havet
Grönet är ett naturområde strax söder om fiskeläget Brantevik vid Österlens kust. Strandängar, klippiga stränder och biologisk mångfald utmärker området.

På små cykelstigar längs havet kommer jag från Simrishamn till Brantevik. Här bild från den norra hamnen...

...och här en bild från minnesplatsen vid den södra hamnen. Där finns bland annat en så kallad hommebåt som användes när man arbetade med ålahommor.

Via Rörsvägen kommer jag till grinden in till Grönet. En informationstavla berättar om vilka gravrösen från bronsålder som fanns här förr (röse = rör, därav namnet på vägen, jämför med Kiviksgraven som även kallas Bredarör).

Jag går rakt ner till stranden för att njuta av klippor, vågskvalp och havet som syns långt idag

En blick norrut...

...och en blick söderut

Jag provar också det gröna stråket in på ängsmarkerna

...där jag passerar mandelblommor...

...brunört...

...och backsippor

Fortsätter längs gångstråket...

...med träd, buskar, stenblock och gröna ängar

Växlar då och då över till stranden som också lockar...

...med klipphällar som sträcker sig långt

Vandringen fortsätter söderut medan växtligheten av lövträd tilltar...

...vilket man ser både till höger...

...och till vänster på havssidan

Det är en vandring på stigar genom sköna ängar och lundar...

...och nere vid stranden kan man se bort mot udden med Gislövshammar.

Bilderna från en utflykt torsdagen den 27 april 2017


Se också Skånska Resors bildreportage från närliggande natur- och kulturområden längs denna sköna kust:


Bloggar om vår, natur


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar