lördag 4 juni 2016

Rörsjöstaden i Malmö

...värd att upplevas
Vi börjar vår vandring här med utsikt från Gamla staden ut över kanalen bort mot sydöst. Här låg i gamla tider den grunda Rörsjön som dikades ut under första halvan av 1800-talet.
Nya föreskrifter om stadsplaner ledde fram till att man 1872 antog en plan om ett storslaget projekt med en ny stadsdel kallad Rörsjöstaden. Med en snabbt växande befolkning och skriande bostadsbrist var Malmö i behov av nya bostäder.

Boulevarder och esplanader var poppis i europeisk stadsplanering vid den här tiden. Kungsgatan skulle bli en huvudaxel i projektet med S:t Pauli kyrka i blickfånget.

S:t Pauli kyrka, här sedd från en sidogata till Kungsgatan, invigdes 1882. Byggd i gult tegel på en granitsockel med mittorn omgivet av tolv mindre torn.

Kungsgatan har aldrig blivit någon stor led i Malmö och idag är den dessutom uppdelad i mindre lokalgator.

Men visst är det fint att promenera här. Som gång- och cykelstråk fungerar det alldeles utmärkt, om man vill från Centrum till Värnhem är det en trevlig väg.

Den äldsta bebyggelsen i Rörsjöstaden finns här på Kommendörsgatan...

...och här på Löjtnantsgatan...

...och här på Kornettsgatan. Husen kom att bli några av de mest exploaterade. I vinstsyfte maximerade fastighetsägarna antalet lägenheter.

Omsorgen lade man på gatufasaderna, gårdssidorna var mindre viktiga. Ovan berlinsk jugendstil på Sturegatan.

Här en fasad utmed Kungsgatan som drar blickarna till sig

Under första världskriget och åren därefter stod bostadsbyggandet still. Under åren 1924-27 tillkom de här husen utmed Föreningsgatan 69-83. Byggherrar var HSB och Malmö Stad.
Arkitekturen är danskinfluerad nyklassicism i mörkrött tegel.

Industrialismen ställde krav på välutbildad arbetskraft. Latinskolan vid Amiralsgatan, Högre allmänt läroverk för gossar, invigdes 1879. På tavlan ovanför porten står "Herrens fruktan är vishetens begynnelse".

Den malmöitiska verkstadsindustrin ville försäkra sig om tillgång på skolade ingenjörer. År 1896 stod den nya Tekniska elementarskolans lokaler färdiga i Pauliskolan som ligger mellan Kungsgatan och Föreningsgatan. Skolan är uppförd i en gotisk stil.
Idag finns här bland annat gymnasium.

Mittemot, på andra sidan Föreningsgatan, har vi Synagogan. Den är byggd 1901-04 i en orientaliserande stil med välvda koppartak, fönster med hästskobågar och ornament i form av stiliserade lotusblommor, läser jag i böckerna.
I Centraleuropa fanns vid den här tiden en hel del sådana synagogor, men många förstördes av nazisterna. Så synagogan i Malmö representerar ett stycke historisk byggnadskultur som nästan gått förlorad.

Sankt Pauli församlingshus vid Kungsgatan, ursprungligen Oxie och Skytts härads tingshus.

Mellan Kungsgatan och Drottninggatan, ut mot kanalen, tillkom under 70-talet några byggnader för statlig administration där länsstyrelse, polis, skatteverk etc hållit till.

Rörsjöparken. I bakgrunden Malmgården, Sveriges mest kända funkishus.

Så var vi framme vid Värnhemstorget och här slutar Rörsjöstaden

Bilder från en stadsvandring i april 2011

Wikipedia om Rörsjöstaden


Bloggar om malmö, historia


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar