lördag 4 juni 2016

Arbetarstaden Malmö

...Södra Förstaden och Lugnet
När industrialiseringen drog igång och befolkningen växte i mitten av 1800-talet expanderade Malmö söderut över den Gamla stadens gränser. Bebyggelsen uppstod längs den uråldriga medeltida södra infartsvägen som senare skulle få namnet Södra Förstadsgatan. Här följer vi den från Davidshallsbron vid kanalen upp till Triangeln. Till höger om gatan har vi området Davidshall och till vänster Lugnet, som blev Malmös första arbetarområde.

På vägen upp mot Triangeln passerar vi Victoriateatern som byggdes 1912, möjligen den första byggnad i landet helt avsedd som biograf. Var rivningshotad i mitten av 70-talet, men räddades efter en strid mellan kommunen och den alternativa kulturrörelsen.

Vid Triangeln strålade i gamla tider vägarna samman från så olika håll som Trelleborg och Ystad i söder, Limhamn i väster och Värnhem i öster. Hit kom bönder från Söderslätt med sina varor, hantverkare och köpmän från kontinenten och hit kom också många av de lantarbetare som blivit överflödiga och som nu kom att utgöra grunden för Malmös arbetarklass.

I dag domineras platsen helt av Hotell Triangeln, vars tillkomst föregicks av en stor politisk strid. Stora demonstrationer mot bygget förekom.

Nuvarande Davidshallstorg. Här låg på 1840-talet Kockums mekaniska verkstad. Först på 1910-talet koncentrerades verksamheten till hamnområdet. Hit kom de fattiga lantarbetarna från Söderslätt eller övriga Skåne och fick jobb här eller hos någon hantverkare på Lugnet.

Från Davidshall leder Storgatan, över Södra Förstadsgatan, till Lugnet. Frans Henric Kockum köpte upp området för bebyggelse och här kom också många av hans fabriksarbetare att bo när området växte fram på 1860- och 70-talen.
Lugnets ytterområden fick högre flerfamiljshus medan mittenområdet till att börja med enbart bestod av envåningshus. Jag förmodar att det var hus av samma typ som man kunde träffa på bland underklassen på Gamla Väster och i Carolistaden i den Gamla staden. De sanitära förhållanden var vidriga och rödsoten härjade.

Davidshall dominerades vid den är tiden av Kockums verkstäder. I slutet av 1890-talet byggdes en rad exklusiva bostadshus längs Regementsgatans södra sida mot kanalen.

Lägenheterna är typiska för borgerskapets boende kring förra sekelskiftet med herrum, sal, sovrum, pigkammare och serveringsgång.

Men nu är vi tillbaka på Storgatan inne i en liten rest av det som var Lugnet. Det gamla Lugnet utraderades under 70-talets rivningsraseri. Till vänster ser vi Bullen, som jag minns som en populär krog på 70-talet. Inget vet hur många öl som har hivats här. De första lär i varje fall ha druckits här 1897.

Det här cykelstråket var en gång i tiden Kaptensgatan som avgränsade Lugnet-området mot öster. Den dåtida bebyggelsen är borta...

...men det är inte den gamla saluhallen som byggdes 1904-07 i en medeltidsromantisk stil.

En av få ursprungliga gator som finns kvar är Brogatan

Lugnet idag, kvarteret Mården - fjärran från den stämning som en gång rådde i dessa kvarter

Bilderna tagna vid en stadsvandring i mars 2011


Bilder i Syd: Lugnet


Bloggar om malmö, historia


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar