lördag 4 juni 2016

Backarna de fattigas stad

...Kirseberg i våra hjärtan
Delar av de allra fattigaste bodde under 1800-talet och långt in på 1900-talet på backarna i Kirseberg. Genom skiftesreformer och jordbrukets omvandling drevs massor av människor bort från landsbygden och sökte sig till Malmö. Dessa hus på bilden, som kallas Osbergs längor efter byggherren, tillkom på 1860-talet. De klarade sig undan "sanering" och blev renoverade på 1970-talet. Idag är den gamla misären rena idyllen.

De "ostädade" miljöerna blir allt färre, även på Kirseberg. Den här har väl redan skattat åt förgängelsen, trots att bilden inte har så många år på nacken. I bakgrunden det gamla vattentornet från 1879.

Kirseberg är en av Malmös äldsta arbetarförorter, förr verkligen en förort som låg en bit ut på landet

Här säger man Kirseberg

K:et i Kirseberg uttalas med tje-ljud

Namnet har troligen att göra med de körsbärsträd som växte på Backarna förr

Norra Bulltoftavägen

Kirsebergsgatan

I Garnisonsparken, eller Tjyva-parken, står denna minnessten över alla de kvinnor som brändes här som häxor på bål på 1500- och 1600-talen. Under 1800-talet begravde man också fattiga soldater här, liksom fångar som dött i fängelsehålorna på Malmöhus fästning.

Vattentornet byggdes 1915 om till nödbostäder

Vattenverksvägen - Kirsebergsstadens "huvudgata". Till höger Kirsebergs torg.

Den branta Torngatan. Det heter ju Backarna av en anledning och den är påtaglig på flera håll. Dock sänktes den stora Kirsebergsbacken betydligt under 1800-talet när man nämtade sand och grus här till olika byggarbetsplatser...

Kvarteret Östergård, här betraktat från Södra Bulltoftavägen, tillkom 1916...

....som en form av nödbostäder för att råda bot på trångboddhet och brist på bostäder för de sämst ställda.

Kvarteret var kraftigt förslummat under 1960-talet, men undgick rivning och rustades istället upp

Stubbamöllan vid Bulltoftaskolan. Stubbamöllor omgav Malmö redan på 1500-talet, många av dem stod vid nuvarande Möllevången, därav namnet på stadsdelen. Stubbamöllan i Kirseberg är från dansktiden, stod först uppställd vid nuvarande Triangeln, flyttades sen till slottet, i början av 1800-talet kom den till Värnhem och 1901 hamnade den på Kirseberg.

Beijerspark i Kirseberg är värd ett besök

Jag lämnar Kirsebergsstaden här vid Gerlachs park utmed Lundavägen

Bilder från ett besök i Kirsebergsstaden i april 2011

Wikipedia om Kirseberg


Bloggar om samhälle, malmö


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar