lördag 4 juni 2016

Borgarstaden Malmö

...spåren från en tid som flytt
Den medeltida staden var orienterad i öst-västlig riktning. Havet gick då upp till nuvarande kanalen vid N Vallgatan. Huvudstråket, där borgarna byggde sina stenhus och korsvirkesgårdar, var Östergatan-Adelgatan-Västergatan. Här ovan delar av kvarteret S:t Gertrud på Östergatan 3-9.

Inne på en av gårdarna vars äldsta delar är från 1500-talet

Kvarteret Sankt Gertrud från Bagersgatan. Se mer om Sankt Gertrud på Skånska Resor här.

Didenska huset (från 1600-talet) till vänster och Thottska huset (Malmös äldsta bevarade korsvirkeshus) till höger på Östergatan.

Vid Östergatan återfinns också en rad andra sevärda byggnader. Här ovan är det en betydligt yngre byggnad, nämligen Gamla Riksbanken som byggdes 1886-88. Ritad av John Smedberg.

Under 1500-talets expansion för köpmännen i Malmö anlades Stortorget. Långt senare, när resandet ökade dramatiskt under 1800-talet, byggdes Hotel Kramer här som ett slott i fransk renässansstil.

Vid Stortorget byggdes också Länsresidenset. Sägs vara från slutet av 1500-talet. I mitten av 1800-talet fick det en fasad i 1600-talets renässansstil.

Berghska huset, som också ligger vid Stortorget, är ett av få bevarade större borgarhus från 1700-talets Malmö.

Här Flensburgska gården från 1595 som återfinns mitt på Södergatan, nr 9 i hörnet till Skomakaregatan

Claus Mortensens hus, Baltzarsgatan 24-Kalendegatan. Från första halvan av 1600-talet, sägs vara typiskt för den byggnadstradition som utvecklades i Malmö i slutet av den danska tiden.

Flensburgska magasinet, Kalendegatan 25. Detta stora sädesmagasin uppfördes i mitten av 1800-talet av spannmålshandlaren Mattias Flensburg i ett läge när tillgången på spannmål från Söderslätt var god samtidigt som priserna ständigt ökade på säd.

Hipp, eller Hippodromen, på Kalendegatan 12. Magnifik cirkusbyggnad från 1898. År 1922 byggdes det hela om till frikyrka. Sen en rivning avvärjts restaurerades huset under 1990-talet och används idag av Malmö dramatiska teater.

När den medeltida stadens befästningsvallar revs och stan utökades med bland annat Gustav Adolfs torg tillkom också Södra Promenaden längs den nya kanalen. Här uppfördes dessa bostadshus på nr 53-61 åren 1875-89 i nyrenässans med sydländsk touch.

Vad hände då med arbetarnas och de lägre klassernas bostadsområden? Vanligt folk bodde under den gamla stadens tid dels på Gamla Väster och dels i Carolikvarteren. Av det förra området finns en hel del bevarat, av det senare inte mycket. Ett av de få spår som finns kvar är Ebba Olssons hus på Snapperupsgatan 10. Ungefär så här såg bebyggelsen ut vid de flesta av Malmös gator från 1700-talets mitt fram till första världskriget. Människorna kom från landet och sökte jobb i stan. De förde också med sig det lantliga byggnadsskicket.

Arbetarbostad vid Snapperupsgatan i Carolistaden vid förra sekelskiftet (kopierad från boken "Malmöföretagen - förr och nu").

Bilderna från en stadsvandring i mars 2011


Bloggar om malmö, historia


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar