lördag 4 juni 2016

Lilla Torg i Malmö

...ett eko från det förflutna
Så idylliskt som Lilla Torg är idag har det nog aldrig varit. När Stortorget anlades på 1500-talet visade det sig, trots de väldiga dimensionerna, att torget inte räckte till. År 1592 tillkom Lilla Torg. På den tiden fanns här ett antal butiksbodar för daglighandel. Idag är det nattlivet som frodas här.

På torgets södra sida finns Hedmanska gården, vars äldsta delar är från 1597. Fasaden sägs ha det bäst bevarade 1500-talskorsvirket i Malmö.

Här befinner vi oss inne på gården till Hedmanska

Hjulhamnsgatan med utsikt upp mot Lilla Torg. Hedmanska gården till höger och Faxeska gården längre fram till vänster. Hjulhamnsgatan heter den för här slutade stan på medeltiden. Området vid Gustav Adolfs torg låg under vatten och det fanns en hamn vid dåvarande Rörsjöarna.

Faxeska huset, Lilla Torg/Larochegatan 4. Välbevarad korsvirkesgård från 1760-talet.

Ekströmska huset, korsvirkeshus från 1720-talet på västra sidan av torget.

Wikipedia om Lilla Torg


Bloggar om malmö, historia

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar