onsdag 1 mars 2017

Bron över Åsumsån

...stenvalvsbro från 1700-talet
Här flyter Åsumsån genom Södra Åsum, ett par kilometer norr om Sjöbo centrum. Den gamla bron tillkom på 1740-talet.

Norr om ån ligger Åsums gård med anor från 1600-talet

Till gården hör också en vattenkvarn från 1800-talet på andra sidan ån nära bron

Utsikten från backen vid gården ned mot ån

På vänster sida ser man den gamla bron...

...med de fyra vackra stenvalven

Detaljer av bron

Flödet i ån på andra sidan den nya bron. Ån rinner västerut och mynnar så småningom i Vombsjön.

En sista blick på den gamla bron över Åsumsån

Bilderna från en utflykt till Sjöbo och Vollsjö tisdagen den 28 februari 2017


Bloggar om natur, kultur


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar