måndag 19 mars 2018

Fornminnen på Gårdlösaåsen

...skeppssättningar och domarring
Arkeologiska utgrävningar har visat att det funnits bebyggelse på Gårdlösaåsen under nästan hela järnåldern; husgrunder, flatmarksgravar, lämningar från en kultplats samt ett antal stensättningar...

Jag följer den så kallade Gårdlösaleden från Smedstorps station - här kan jag skåda upp mot åsen...

Jag passerar förbi Alnabjär, som jag besökte förra gången jag var här (där uppe finns också en skeppsättning - se mina bilder från det besöket här)...

När jag kommer uppför backen ser jag skyltarna...

...som leder mig ut över fält och genom hagar upp till ett skogbevuxet långsträckt område på åsen...

När man kommer upp ser det ut så här, informationsskyltar, bord och bänkar...

...och utsikten österut ser ut så här...

En skylt informerar om de två skeppssättningarna och domarringen

...och strax intill finns den mindre av skeppssättningarna, den med en sten i mitten

På andra sidan har vi det som jag förmodar är ringen (fast flera stenar doldes av snön)...

Den mindre av skeppssättningarna sedd från andra hållet...

Det finns även en skylt som informerar om Silverflickans grav som man fann ett hundratal meter från stensättningarna...

...och bilder på några av fynden från graven

Den större av skeppssättningarna finner man en liten bit norr om den mindre - här betraktad i västlig riktning...

...och här från andra hållet

En sista bild från gravfältet...

Bilderna från ett besök i Smedstorpstrakten söndag 18 mars 2018


Bloggar om historia, kultur,


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar