torsdag 5 juli 2018

Tryde kyrka

...kyrkan med den märkliga dopfunten
Kyrkan i byn Tryde…

...finner man ett par kilometer nordväst om Tomelilla - här utsikt från kyrkogården mot Trydevägen och ut över jordbrukslandskapet...

Kyrkan betraktad från väster...

Kyrkan byggdes i klassicerande stil på 1860-talet - den ersatte då en äldre kyrka från 1100-talet som samtidigt revs...

Den gamla kyrkan var rikt utrustad med inventarier - och en del av dem räddades över till den nya kyrkan (och en del finns på Historiska Museet i Lund)…

Det mest kända av dem alla är Trydefunten - ett högtstående verk, huggen i sandsten på 1100-talet av Magister Majestatis, även kallad Trydemästaren…

"Dopfunten anses vara ett av landets förnämsta romanska konstverk", läser jag i information från kyrkan - Trydefunten skickades även till världsutställningen i Paris 1867 och vann en bronsmedalj...

Runt dopskålen finns en bildserie, delad i fyra fält...

Mellan varje bildfält finns skulpterade människopar...

Här ytterligare exempel på dessa par...

Bildfälten är troligen en framställning av legenden om Fridolin, en helgonförklarad munk...

Här återuppväcker Fridolin Ursus ur hans grav - legenden har en sensmoral som kopplas till pågående konflikt mellan kung och ärkebiskop under 1100-tal...

Ett annat värdefullt inventarium är Trydekrucifixet - originalet, som är från 1100-talet, förvaras på Historiska muséet i Stockholm...

Predikstolen från 1600-talet...

...och altaruppsatsen, från samma århundrade, fanns båda i den tidigare kyrkan...

Till höger framme i koret finns en kopia av Bertel Thorvaldsens berömda Kristusstaty vars original finns i Vår Fru Kirke, som är Köpenhamns stifts domkyrka...

Interiören betraktad från altaret...

Utsikt från fönster på norra sidan...

Vy från kyrkogården norrut över landskapet...

Kyrkan sedd från nordöst...

På kyrkogården finns markerad platsen för den gamla kyrkan från 1100-talet och ett minnesmärke...

Skiss av medeltidskyrkan...

Utsikt söderut från kyrkogården...

Kyrkan betraktad från söder...

Öster om kyrkan finns Tryde prästgård, som idag är privatbostad...

Tryde kyrka betraktad från nordöst vid den gamla järnvägsbron över Trydeån…

Bilderna från en utflykt till Tryde tisdag 3 juni 2018

Se även Skånska Resor: Tryde på Österlen


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar