söndag 15 juli 2018

Cykla banvall Lund-Södra Sandby

...Hardebergaspårets upplevelser
Hardebergaspåret mellan Lund och Södra Sandby bjuder på järnvägsminnen, flera naturreservat, sevärdheter och matställe...

Jag anländer till Lunds Central med pågatåg på förmiddagen...

På min medhavda cykel trampar jag nedför Nygatan...

...genom stadsparken på Högevall (som inte är någon banvall utan en rest av de stadsvallar som omgav staden Lund i gamla tider)…

På andra sidan Malmövägen börjar Hardebergaspåret (som följer banvallen efter den järnväg som gick mellan Lund och Revinge - och vidare till Harlösa)…

Här hittar man fortfarande Lunds Södra station...

...och strax bredvid Banbyrån…

Här är det nybyggda kvarter...

Strax innan man korsar Kastanjegatan ser man de gamla lokstallarna (som idag tjänar som restaurang och hotell)…

Färden går vidare genom lummiga Lund...

Efter att ha korsat Dalbyvägen passerar jag på vänster sida Sankt Jörgens park - som kuriosa kan nämnas att under parken och dammen finns en stor underjordisk äggformad stridsledningscentral...

Bron som leder över...

...motorvägen E22 - här vy mot norr...

På andra sidan ser man på höger sida gymnasieskolan Vipan (området, med stort antal byggnader, var tidigare sjukhuset Vipeholm under många år)…

Passerar under Thulehemsvägen - vi är nu i stadsdelen Östra Torn...

Här finns en del roliga skolor - bilden från Munspelets skola...

...och strax bredvid hittar man Östratornskolan, ekologisk experimentskola som bland annat uppfördes med stor andel återvunnet tegel...

...och dammar för biologisk rening av skolans eget avloppsvatten...

Passerar under Utmarksvägen...

...och strax öppnar sig landskapet österut...

Snart skymtar man på vänster sida...

...det som idag är Kungsmarkens naturreservat och som under mycket lång tid varit ett sammanhängande betes- och slåttermarksområde...

Snart korsas cykelbanan av en väg...

...som leder in till Akademiska Golfklubben...

Vy mot golfbanan...

Jag är ute efter byggnaden där jag kan hitta restaurangen...

Utsikt från restaurangen Scheeles at Kungsmarken där jag äter lunch...

Med nya krafter trampar jag vidare och passerar under Sandbyvägen…

...kommer förbi en vacker gul gård…

...och strax därefter finner jag något intressant som väldigt mycket liknar en tidigare perrong...

...och mycket riktigt så hittar jag också den gamla Hardebergastationen här...

En kul grej med cykelbanan är att för varje kilometer så finns en markering på asfalten hur långt från Lund man har cyklat...

Här kommer jag strax till bron över Sularpsbäcken…

...där man hittar det andra naturreservatet längs vägen, nämligen Sularpskärret - lite information från Lunds kommun finner du här...

Färden går vidare, en bra sak är de många gröna "tunnlar" som ger skugga och svalka (och, föreställer jag mig, även dämpar när det är hård vind)…

Utsikten på vänster sida, med trädridåer, handlar om det stråk längs bäckarna som kallas Fågelsångsdalen...

Jag visste att Fågelsångs banvaktstuga skulle finnas här någonstans - huset i bakgrunden måste vara en senare tillbyggnad...

På motsatta sidan av cykelbanan gör sig Fågelsångsdalens grönska alltmera påmind...

...och jag blir inte förvånad när informationstavlan om naturreservatet dyker upp - bredvid finns nedgång till en stig in i området...

Det blir ett kort besök vid Sularpsbäcken (som lider brist på vatten i torken)…

Bild från tillbakamarschen...

Jag närmar mig Södra Sandby…

Zoomar in möllan i byn...

...och där har vi den igen...

Nedförsbacke sista biten in mot byn...

Jag måste dock först göra en liten avstickare bort till möllan - den verkar ju vara något av en symbol för Södra Sandby…

Via Fågelsångsvägen kommer jag fram till Revingevägen - här måste spåret ha fortsatt en gång i tiden...

Vid Revingevägen ser jag också en del äldre bebyggelse (det har funnits en station även i Södra Sandby och jag passerade en förskola som heter Stinsen)…

Senare, när jag varit på barnbarnskalas i Södra Sandby, återvänder jag längs Hardebergaspåret, som alltså är 10 km långt...

Möllan i den sena eftermiddagens ljus...

Snart är jag ute på landet med ängar...

...och vajande sädesfält...

Efter en halvtimma är staden nära...

Efter ytterligare en kvart är jag tillbaka vid Lunds Södra - nu hägrar en kall öl och god mat...

Bilderna från banvallscykling Lund-Södra Sandby lördag 14 juli 2018. En lätt-trampad och härlig bana som kan rekommenderas även till den som inte är van vid banvallscykling. Järnvägsbanan Lund-Södra Sandby-Revinge-Harlösa byggdes 1905. Persontrafiken försvann för länge sen, viss godstrafik förekom på delar av sträckan ända fram till 1984.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar