tisdag 3 januari 2017

Erkes dös

...en gånggrift från bondestenålder
Den kallas Erkes dös, men är en gånggrift med en gravkammare på 3 x 4 meter (som täcks av två stora stenblock) och in till kammaren leder en fem meter lång gång från öster.

Här kan man blicka ner i en del av det som varit själva gravkammaren

Man finner stenkammargraven ungefär halvvägs mellan Västra Torp och Östra Torp inte långt från kusten vid Böste och Smygehuk.

Som man bland annat kan utläsa av informationsskylten så har gånggriften från början legat i en hög där bara takblocken har varit synliga.

Erkes dös byggdes under neolitikum, den yngre stenåldern, då jordbruk och boskapsskötsel infördes. Hur gick det till? Det har länge varit en stridsfråga bland arkeologer och historiker.

Jordbruk/boskapsskötsel kom i bruk i Skåne för sextusen år sen. Var det stenåldersjägarna som omskolade sig själva till bönder eller skedde det genom invandring? Ny genforskning tyder på att det kan vara det senare.

Då var det kanske från andra sidan havet som de första bönderna och boskapsskötarna kom?

Kanske steg de i land där nere vid kusten, drog vidare in i det skogiga landskapet och började ägna sig åt svedjebruk här - för det var så det gick till under lång tid, man brände ner skogen på ett område, odlade ett tag tills jorden var utsugen och fick sen ligga i träda.

Det var ett kringflyttande jordbruk med en del åker, en del skog där djuren kunde beta och en del som fick ligga i träda. Förmodligen rörde man sig över ett stort område (där även gårdarna flyttade runt) som man också hade behov av att hävda revir över.

En mäktig megalitgrav kan ha varit ett revirmärke, men också en hemvist för förfäderna och en samlingsplats för riter och fester.

Läs också Skånska Resor: Från Böste till Smyge


Bloggar om historia, Söderslätt


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar