lördag 14 januari 2017

De märkliga runstenarna i Simris

...med fornsvensk anknytning
De står här vid ingången till kyrkogården i  byn Simris utanför Simrishamn. Stenarna, som påträffades inmurade i kyrkogårdsmuren, är ristade i mitten eller slutet av 1000-talet vid vikingatidens slut.

Vackra stenar med tydliga runor och dekorativa slingor. Den större har inskriften "Bjarngeir lät resa denna sten efter Ravn, sin bror, sven hos Gunnulv i Svitjod". Svitjod är beteckningen för svearnas folk och land.

Den mindre och enklare, som kan vara den äldre av dem, har följande text: "Sigrev lät resa denna sten efter Forkun - fader till Knuts dräng Asulv. Gud hjälpe hans ande". Knut är den danske kungen Knut den store.
Jag citerar ur "Fornminnen i sydöstra Skåne": "Det märkligaste med båda stenarna är att de är utförda av svenska runmästare över svenska män men resta i dansk bygd. Särskilt slingorna på den större stenen bär typiska mellansvenska drag".


Bloggar om historia, simrishamn


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar