lördag 2 december 2017

Urtiden i Bäckhalladalen

...femhundra miljoner år gamla spår
Stenbrottet i Bäckhalladalen...

Söndag förmiddag i slutet av november - dammen täcks av en tunn, grynig is...

Varje tid har sin skönhet här - näckrosblad under isen...

Jag blickar mot andra sidan det gamla stenbrottet...

...och följer brottets norra kant - här framträder böljeslagsmärken i den kambriska sandstenen...

För mer än femhundra miljoner år sen var detta en grund havsbotten - jag har läst att dessa böljeslagsmärken kallas "världsunika"...

En blick ner i stenbrottet...

Jag rör mig vidare längs den norra kanten, även här är det gott om de urgamla spåren...

Samma sak gäller på den västra sidan av stenbrottet...

Det vilar en viss skönhet över platsen...

Det gäller för övrigt hela naturreservatet som präglas av mångfald...

Här skapas skönhet av lavar, utblommad ljung och ung, gles björkskog...

Vackra ormbunksblad finns både här och där...

Höstens dova färger skapar mystik och trolsk stämning...

Sten, vatten, färger från växter, mossa och lavar är en fin kombination...

Rejäla stenblock finns utspridda på många håll i Bäckhalladalen...

Det är en bra tid i reservatet nu, med många skönhetsupplevelser...

Bilderna från en utflykt till Bäckhalladalen söndag 26 november 2017. Rejäla skodon är att rekommendera nu när det är blött och halt i markerna. Se upp på klipporna och håll avståndet till stenbrottskanten. Bäckhalladalen hittar du strax norr om Simrishamn. Följ väg 9, sväng vänster in på lilla Hallavägen när du passerat campingplatsen. Man kan promenera dit från Simrishamn, finns även buss som stannar vid Hallavägen.

Bloggar om natur, höst,


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar