onsdag 4 augusti 2021

Snårestads kyrka

 ...en ny kyrka i gammal stil

Här stod en gång en äldre medeltida kyrka, som kom att förfalla och bli till en ruin. Dock uppfördes kyrkan på nytt år 1925, på den gamlas grund och delar av de medeltida murarna ingår i konstruktionen. Domkyrkoarkitekt Theodor Wåhlin stod för ritningarna...

På småvägar nedifrån kusten närmar vi oss Snårestads by...

Vi rör oss framåt längs Snårestads bygata...

Uppe på en backe framträder byns kyrka...

När vi kommer upp på kyrkbacken ser vi en kyrka med långhus, kor och halvrund absid plus torn i väster. Ingången är på norra sidan...

Uppifrån kyrkan har man fin utsikt över byn - i bakgrunden tornet på brandstationen...

Vi träder in i kyrkan - ett valv avskiljer långhus från kor och absid...

Kvar från den gamla medeltidskyrkan finns dopfunten med kupa av sandsten och fot av kalksten...

...liksom två gravhällar i mittgången...

Predikstolen...

Fönster på södra sidan...

Ett kyrkoskepp, eller så kallat votivskepp, hänger i taket...

Sydöst om kyrkan finns en hög, vars ursprung man inte känner. Trollen sades förr ha sin boning där. Hur som helst är kullen en utmärkt utkikspunkt över kyrkan, byn och landskapet...

...liksom ned mot havet i söder...

Alla bilder från ett besök i Snårestad fredag 23 juli 2021

Mera om Snårestads kyrka från Lunds stift: Snårestads kyrka
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar