fredag 17 februari 2017

Fler bilder från Impan

...mer än ett stup på slätten
Bergväggen i naturreservatet Impan är imponerande, men området har fler kvaliteter som utflyktsområde.

Den här gången kom jag cyklande på Impevägen från den lilla byn Gröstorp utanför Simrishamn

På båda sidor om vägen utbreder sig ett småskaligt odlingslandskap med stengärdsgårdar...

...hällmarker, beteshagar och åkerlappar.

Så kan det se ut

Informationstavlan vid vägens slut, där man inträder i hagområdet, upplyser bland annat om att detta är resterna av utmarker till Gröstorps by och kan ha varit betade ända sen bronsåldern.

Jag ger mig ut på ängarna...

...och ned till förkastningsbranten

...som framträder bra så här i vintertid

Femton meter hög klippvägg...

...mitt ute på slätten

Det handlar om starka geologiska krafter långt tillbaka i jordens historia

...men det ger en härlig utsikt när man klättrat upp på klippväggens topp (inga problem att komma dit, en lätt stig leder dit från ängen)

Här ifrån kan man se ut över landskapet mellan Gröstorp och Gladsax...

...och fröjdas åt Österlens böljande slätt

Ännu en bild på vyerna från klipphöjden

Här är jag på väg ned mot ängen igen...

...där jag satte mig på en solvärmd klippa och drack mitt förmiddagskaffe med denna fantastiska utsikt rakt framför mig.

Bilderna från en cykelutflykt onsdagen den 15 februari 2017


Bloggar om natur, österlen


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar